A mind like water - Een geest als water - productief.eu

Een geest als water - A mind like water

De zin 'A mind like water' of 'Een geest als water' komt vaak terug als het over Getting Things Done gaat. Maar wat betekent het?

Getting Things Done (GTD) is gebaseerd op het verzamelen, opvolgen en terug ophalen van informatie op het moment dat het nodig is. De doelstelling is de beoefenaar een 'Mind like water' te geven, een mentale staat waarbij je met een helder hoofd kan reageren en focussen op wat jouw aandacht nodig heeft. Water is niet altijd kalm! Het kan een rustig meertje zijn, maar even goed een kolkende rivier ... Maar water reageert altijd perfect op de omgeving.

We worden continue gestoord door telefoontjes, collega's, notificaties op onze smartphone, etc. Maar ook onze eigen hersenen laten ons niet met rust. Op ogenschijnlijk willekeurige momenten worden we herinnerd aan bepaalde taken of verantwoordelijkheden. Dit zijn zogenaamde 'Open loops' of 'Incompletes'. Je kan het ook bekijken als 'Oh-momentjes':

  • Oh, ik moet nog naar de tandarts bellen.
  • Oh, ik ging tegen vanavond een offerte aan de klant bezorgen.
  • Oh, we zijn vandaag 7 jaar getrouwd.
  • Oh, ik had gisteren melk moeten meebrengen.
  • ...

Al deze zaken, groot of klein, kosten mentale energie. Ze zorgen ervoor dat je niet geconcentreerd kan bezig zijn met waarmee je bezig wil zijn.

Alles in een vertrouwd systeem steken, waarvan je weet dat je er op het juiste moment aan herinnerd zal worden, geeft mentale rust. Je kan nu met een helder hoofd reageren en focussen op wat jouw aandacht nodig heeft.

Lees meer over hoe je zo'n vertrouwd systeem kan maken, of volg een GTD training.

Wil jij ook een geest als water?